Stowarzyszenie „Dla Albigowej”

organizacja pożytku publicznego

37-122 Albigowa 478

KRS 0000079477

NIP 815-15-60-327

Regon 690569317

albigowa@o2.pl