Aktualności

7 Results

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia „Dla Albigowej”

Zebranie odbyło się 9 kwietnia 2024 r. Po przedstawieniu sprawozdań (merytorycznego i finansowego) na wniosek Komisji Rewizyjnej Zarząd otrzymał absolutorium. Przyjęty został również plan pracy i finansowy na rok 2024. Oto fragmenty sprawozdania za rok 2023. Działania zrealizowane w roku sprawozdawczym: 1. Odnowienie białej sali (malowanie ścian, wymiana części paneli sufitowych, […]

Albigowa. Konkurs kulinarny KGW „Stół Wielkanocny”.

W sobotę 16 marca 2024 r. odbył się w albigowskim Ośrodku Kultury tradycyjny, coroczny konkurs kulinarny „Stół Wielkanocny”, którego tematem w tej edycji była babka wielkanocna. Uczestników spotkania przywitał nastrojowymi pieśniami w klimacie wielkopostno-wielkanocnym Zespół Śpiewaczy „Sąsiedzi” z Białobrzeg. Z prelekcjami wystąpili Agnieszka Zając-Gac (o tradycjach wielkanocnych w powiecie łańcuckim) i mistrz cukiernictwa Kazimierz […]

Z wizytą u sąsiadów – Handzlówka

30 czerwca 2023 r. członkowie Klubu Seniora w Albigowej zwiedzili Muzeum Regionalne w Handzlówce. O handzlowskich dziejach i pamiątkach opowiadała barwnie – oprowadzając po ekspozycji – twórczyni tejże placówki pani Jadwiga Bonecka. Serdecznie jej za to dziękujemy. Wizyta ta była dobrą okazją do poznania historii społeczności, której losy tak często […]

Dożynki Parafialne w Albigowej (15.08.2023)

Mszę św. o godz. 11 pod przewodnictwem ks. proboszcza Bogusława Kamińskiego sprawowali ks. Antoni Ulman, ks. Krzysztof Józefczyk oraz ks. Paweł Szpunar ze Szczucina (diec. tarnowska). Starostami dożynek byli Barbara i Jakub Pondlowie, a w grupie z darami i wieńcem dożynkowym znaleźli się: Ania Falger, Szymon Reizer, Joanna Reizer, Aleksander […]