Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia „Dla Albigowej”

Zebranie odbyło się 9 kwietnia 2024 r. Po przedstawieniu sprawozdań (merytorycznego i finansowego) na wniosek Komisji Rewizyjnej Zarząd otrzymał absolutorium. Przyjęty został również plan pracy i finansowy na rok 2024.

Oto fragmenty sprawozdania za rok 2023.

Działania zrealizowane w roku sprawozdawczym:

1. Odnowienie białej sali (malowanie ścian, wymiana części paneli sufitowych, wymiana oświetlenia na LEDy, czyszczenie i malowanie parkietu, likwidacji górnej dekoracji, wymiana firanek (czerwiec-lipiec).

2. Przekazanie 10 laptopów Lenovo L380 Yoga ThinkPad dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Albigowej.

3. Organizacja (z CKGŁ – OK Albigowa) spotkań „Albigowskie opowieści”. W 2023 r. odbyły się 4 spotkania:

– 04.01. i 26.09. – Spotkanie z ks. dr. Jackiem Tendejem, misjonarzem w Papui-Nowej Gwinei.

– 25.03.2023. – Lecznictwo ludowe w powiecie łańcuckim – Teresa Gałczyńska, Anna Kuśtra.

– 24.10.2023. – Spotkanie z ks. Wojciechem Pelcem, misjonarzem w Paragwaju (rodzinnie związanym z Albigową).

Współorganizacja (z KGW i Klubem Seniora):

– Wyjazd do Izby Regionalnej w Woli Rafałowskiej (10.05.).

– Wyjazd do Muzeum Kultury Ludowej (skanseny) w Kolbuszowej (6.06.).

– Wyjazd do Muzeum Regionalnego w Handzlówce (30.06.).

4. Izba Regionalna:

– digitalizacja (skanowanie i archiwizowanie) materiałów gromadzonych w Izbie (głównie ze Szkoły Gospodyń Wiejskich);

– wydruk szkiców polowych Albigowej z 1849 r. (z Archiwum Państwowego w Przemyślu);

– prace nad przygotowaniem prezentacji fotografii Bolesława Kurasia;

– przyjęcie materiałów i przedmiotów do Izby; darczyńcy: spadkobiercy śp. ks. Adolfa Reizera, p. Janina Kuźniar, p. Halina Klimkowicz, p. Jan Musz, p. Teresa Gałczyńska.

5. Nieodpłatna działalność pożytku publicznego (ze środków pochodzących z 1,5% i własnych):

– działalność charytatywna i pomoc społeczna – pomoc osobom i rodzinom w potrzebie;

– pomoc organizacjom, instytucjom i innym podmiotom z Albigowej (m.in. LKS Arka, OSP, Orkiestra Dęta, ZS-P).

6. Realizacja projektów finansowanych ze środków zewnętrznych:

– dokończenie projektu z 2022 r. na rzecz Dziennego Domu Pomocy w Albigowej (z Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu);

– realizacja i zakończenie projektu pn. Organizacja IV Parafiady w Albigowej (z FARP).

Na co dzień współpracujemy z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie Albigowej – Centrum Kultury Gminy Łańcut, Ośrodkiem Kultury w Albigowej oraz skupionymi wokół niego zespołami, dobrze układa się współpraca z Radą Sołecką, Sołtysem Wsi, Kołem Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Strażą Pożarną, Klubem Sportowym „Arka”, Kołem Gospodyń Wiejskich Albigowa-Honie, Ochotniczą Strażą Pożarną Albigowa-Honie, Klubem Seniora, Zespołem Szkolno-Przedszkolnym i Radami Rodziców SP i Przedszkola oraz parafią.